Handelsbetingelser

Sidst opdateret: 2. november, 2023


1. Bestilling
Alle fotoydelser kan bestilles via vores administration system, pr. e-mail eller via telefonisk henvendelse.  

Zigna forbeholder sig ret til at ændre eller annullere en ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende.  

2. Cookie – og Privatlivspolitik
Vi registrerer kun de oplysninger, som angives i bestillingsprocessen.

Vi registrerer ikke andre oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen af de opgivne oplysninger.

Skulle du have spørgsmål vedrørende persondataloven, bedes du rette henvendelse til info@zigna.dk.

Læs vores fulde Cookie – og privatlivspolitik her

3. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), og priserne vises både eksklusiv og inklusiv 25 % dansk moms. Som følge af generelle prisstigninger på indkøb af tjenesteydelser til fotografering af ejendomme forbeholder Zigna sig ret til at indeksregulere alle aftalte pakkeløsninger én gang årligt. Dette varsles mindst 14 dage før ændringerne træder i kraft. Derudover forbeholder Zigna sig ret til at ændre alle øvrige priser uden varsel, såfremt det skønnes nødvendigt.

Derudover forbeholder Zigna sig ret til at ændre alle øvrige priser samt indføre tillæg ved force majeure situationer (krig, hacking etc.) uden varsel, såfremt det skønnes nødvendigt.


4. Betalingsbetingelser
Som udgangspunkt fremsendes fakturaer pr. mail. Fakturaen kan betales via netbank eller via et pengeinstitut / posthus.

Skulle det ønskes kan fakturaer også fremsendes med post. Vi kan ligeså fakturere sælger direkte.

Vores betalingsbetingelser lyder på løbende måned + 8 dage. Seneste rettidige betalingsdato fremgår af fakturaen.

Ved for sen betaling beregnes renter. Renten udgør p.t. Nationalbankens udlånsrente + 7 % jf. rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling udsendes rykkerbrev. Der beregnes et rykkergebyr på p.t. 100 DKK for hver rykker. Ved overgivelse til inkasso beregnes endvidere et administrationsgebyr på p.t. 100 DKK. Tilskrevne renter indberettes til SKAT jf. skattekontrolloven.


5. Ændring / annullering af ordre
Ønskes en afgivet bestilling ændret eller annulleret, skal dette meddeles os pr. mail eller telefonisk.  

Eventuelle ændringer til en ordre skal finde sted senest 24 timer før fotografering af hensyn til fotografens planlægning. Hvis en ordre ændres efter dette tidsrum, koster dette et ombookingsgebyr på 500 DKK, hvilket automatisk påføres ordren.  

En ordre kan annulleres gratis indtil 24 timer før fotografering. Annulleres ordren efter dette tidsrum, koster det et aflysningsgebyr på 500 DKK.

En booking kan til enhver tid aflyses skulle fotografen vurdere at vind- og vejrkonditioner ikke tillader fuldførelse af fotosession. Du vil i dette tilfælde blive informeret herom.


6. Reklamation & fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på vores fotopakker og øvrige produkter, da der er tale om produkter, der fremstilles individuelt til den enkelte kunde.

Reklamation over det leverede produkt skal fremlægges indenfor 14 kalenderdage efter leveringen. Har vi ikke modtaget en reklamation inden for 14 kalenderdage efter afslutning betragtes opgaven som udført og leverancen som godkendt.

7. Ansvar
Zigna påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse af fotosession eller leverance af materiale som følge af uregelmæssige trafikforhold, ekstreme vejrforhold, strømsvigt, systemfejl, fremmedindgreb (hacking), krig eller andre uforudsete hændelser.

Zigna tager ansvar for beskadigelse på personlige ejendomme under fotosessioner.

Krav om erstatning for beskadigelse af personlige ejendomme kan ikke fremsendes efter endt fotosession. Dokumentation for værdi af ejendom skal foreligge. Er dette ikke muligt, skal der indhentes en valuarvurdering. Zigna foto dækker ikke omkostningerne i forbindelse med valuarvurderingen.

Zigna yder ikke erstatning på beløb over 2000 DKK.

Zigna påtager sig ikke ansvar for anvendelsen af de leverede produkter.

Zigna påtager sig ikke ansvaret for bortløbne husdyr i forbindelse med fotografbesøg.

Zigna påtager sig ikke ansvar for vind- og vejrkonditioner. Det garanteres derfor ikke, at det ikke kan regne i forbindelse med fotografering. Skulle der ønskes nye udendørsbilleder grundet regnvejr eller tilsvarende, kan dette bestilles som en sæsonopdatering.


8. Kontakt – og leveringstider
Zigna tilstræber at tage kontakt til sælger eller mægler (alt efter hvad der er angivet under bestilling) senest hverdagen efter bestilling. Det færdige materiale leveres hverdagen efter endt fotografering mellem kl. 08.00 og 22.00. Dog leveres boligbeskrivelser hverdagen efter levering af billeder. Indeholder ordren videoer, digitale visualiseringer eller andre ekstraprodukter vil disse blive leveret indenfor en til fire hverdage efter levering af det øvrige materiale.

Der gøres dog opmærksom på, at dette kan variere som følge af uforudsete hændelser. Se afsnit 7.


9. Klargøring
Det pålægges ikke fotografen at rydde til fotografering, da han/hun har begrænset tid til rådighed på hver enkelt fotosag. Såfremt fotografen vurderer, at det vil kræve for megen oprydning førend, det anses for forsvarligt at tage billeder, vil fotografen underrette den ansvarlige mægler og tilbyde at fotograferingen ombookes. Ønsker fotograferingen alligevel gennemført, vil der i givet fald forekomme rod på billederne. Og hverken Zigna eller fotografen kan stilles til ansvar for rod på billeder.  

Ønskes fotograferingen ombooket, giver det sælger mulighed for at bringe forholdene i orden. Man skal dog være opmærksom på, at det koster et ombookingsgebyr på 500 DKK.

10.  Hastegebyr, weekendgebyr & nøgleafhentningsgebyr

Ønskes en sag fotograferet samme dag eller næstkommende hverdag efter den er oprettet, tillægges et hastegebyr på 50 % af den samlede pris.

Ønskes en bolig fotograferet i weekenden / på helligdage tillægges et gebyr på 30 % af den samlede pris. Ønskes foto af en ejendom, der ligger på en ikke-brofast ø (Bornholm undtaget) tillægges et gebyr på overfartens omkostninger samt ekstra tidsforbrug på 900 DKK pr. påbegyndt time.

Ønskes det, at nøglen til en ejendom afhentes på en anden adresse mere end 5 km fra fotostedet forud for fotosessionen, påregnes et  nøgleafhentningsgebyr svarende til statens takst for kørsel pr. kørte kilometer.

Vi tilbyder også alternativer til nøgleafhentning, som ikke påregnes gebyrer, herunder bl.a. at du selv møder op på fotoadressen med nøgler, nøgle i en nøgleboks på adresse eller lignende.


11. Vejrforhold
Vores fotografer vil altid forsøge at styre uden om potentielt vejrlig, når sagerne bookes. Men da vejret er uforudsigeligt i Danmark, kan vi ikke garantere sol eller at det er regn-frit på tidspunktet for fotografering. I tilfælde af regn, kan det evt. aftales at udendørsbillederne tages på et senere tidspunkt. Dette vil dog medføre et gebyr på 500 DKK. Det er dog muligt at tilkøbe ydelser, hvor der garanteres for solskin.  


12. Ejendomsbeskrivelser
Zigna gør alt, hvad der er muligt for at skrive gode og rammende Ejendomsbeskrivelser. Dog kan vi ikke garantere 100% fejlfrihed, hvorfor det er vigtigt, at du altid gennemlæser fremsendte beskrivelser, og sender dine eventuelle rettelser retur til tekstforfatteren.  

Ydermere er det vigtigt, at du altid på forhånd noterer uddybende stikord til den specifikke sag, så forfatteren har det bedst mulige grundlag for at skrive en god tekst i overensstemmelse med forventningerne. Dette er dog ikke påkrævet ved Ejendomsbeskrivelse Premium.

Skulle du eller sælger have rettelser / tilpasninger til teksten, der ikke beror på deciderede fejl (stavefejl, tastefejl, grammatiske fejl mm.) fra vores tekstforfatters side, koster dette et omskrivningsgebyr på DKK 250.  

Har du tilkøbt Ejendomsbeskrivelser med Sælgergodkendelse, tilbydes der én korrekturrunde, hvilket sælger også er informeret om. Har sælger yderligere rettelser / justeringer efter første korrekturrunde, tillægges et gebyr på 100 DKK.

10.  Hastegebyr, weekendgebyr & nøgleafhentningsgebyr

Ønskes en sag fotograferet samme dag eller næstkommende hverdag efter den er oprettet, tillægges et hastegebyr på 50 % af den samlede pris.

Ønskes en bolig fotograferet i weekenden / på helligdage tillægges et gebyr på 30 % af den samlede pris. Ønskes foto af en ejendom, der ligger på en ikke-brofast ø (Bornholm undtaget) tillægges et gebyr på overfartens omkostninger samt ekstra tidsforbrug på 900 DKK pr. påbegyndt time.

Ønskes det, at nøglen til en ejendom afhentes på en anden adresse mere end 5 km fra fotostedet forud for fotosessionen, påregnes et  nøgleafhentningsgebyr svarende til statens takst for kørsel pr. kørte kilometer.

Vi tilbyder også alternativer til nøgleafhentning, som ikke påregnes gebyrer, herunder bl.a. at du selv møder op på fotoadressen med nøgler, nøgle i en nøgleboks på adresse eller lignende.


11. Vejrforhold
Vores fotografer vil altid forsøge at styre uden om potentielt vejrlig, når sagerne bookes. Men da vejret er uforudsigeligt i Danmark, kan vi ikke garantere sol eller at det er regn-frit på tidspunktet for fotografering. I tilfælde af regn, kan det evt. aftales at udendørsbillederne tages på et senere tidspunkt. Dette vil dog medføre et gebyr på 500 DKK. Det er dog muligt at tilkøbe ydelser, hvor der garanteres for solskin.  

Ved køb af eksternt tekstarbejde

1.0 Køb ved bestilling
1.1. Køb af ydelser af Sælger, som vedrører eksternt tekstarbejde udenfor Zignas eksisterende bookingsystem, kan alene ske ved individuel bestilling pr. mail, telefon eller anden mundtlig aftale. Kundens bestilling skal altid foretages i god tid forud for leveringen, så Sælger kan organisere ordren i henhold til øvrige arbejdsopgaver.

1.2. Først når den færdige bestilling er indgået, dette være pr. telefonisk interview, og når alt nødvendigt materiale, som af Sælger vurderes at være nødvendigt for den videre udarbejdelse af ydelsen, er kommet Sælger i hænde, påbegyndes udførelsen af ydelsen, og den gældende deadline træder i kraft, jf. punkt 3.3.

1.3. Såfremt Kundens forventninger eller krav opfattes utvetydige, er bestillingen bindende og leveres til den aftalte pris.  

1.4. Sælger tilbyder ingen fortrydelsesret, da ydelserne er specialfremstillet til Kundens behov.

1.5. Sælger er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ved bestilling, jf. punkt 1.4. Har Kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan Sælger ikke gøres genstand for rettelser eller lignende.2.0 Priser
2.1. Følgende standardpriser er gældende ved individuel tekstbestilling (ydelsen):

Oprettelsesgebyr: 299 kr.  
Tekstforfattertakst pr. påbegyndt time: 600 kr.

Alle priser er eksklusive moms.  Al øvrig procedure vedrørende betaling m.m. følger Zignas generelle handelsbetingelser.

 

3.0 Levering
3.1 Levering af ydelser købt hos Sælger sker efter aftale elektronisk pr. e-mail. Ydelsen tilsendes som udgangspunkt som Word-fil, jf. punkt 3.2.

3.2 Ønsker Kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart under bestilling – eventuelt mod merbetaling. I tilfælde hvor speciallevering medfører merbetaling, orienteres Kunden herom i forbindelse med bestilling.  

3.3 Den gældende leveringstid (deadlinen) er 10 arbejdsdage fra næstkommende hverdag, hvor bestillingen af ydelsen er endeligt foretaget, jf. punkt 1.2. Sælger bestræber sig dog altid på at levere ydelsen hurtigst muligt. Denne vurdering foretages af Sælger.  

3.4 Ved løbende samarbejde har Sælger ret til at afbryde samarbejdet med 1 måneds varsel.


4.0 Ydelsen
4.1 Ydelser købt hos Sælger er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt – dette er dog afklaret med Kunden forinden. Medarbejdere hos Zigna forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle bestemmelser om opgav- og brugsret, som findes i dansk ret.  

4.2 Såfremt Kunden fremsætter et spillerum for ydelsens omfang, forbeholder Sælger sig retten til uden videre af fastsætte det præcise omfang. Aftales der ikke noget omfang for teksten, fastsætter Sælger ligeledes omfanget.  

4.3 Aftales der bestilling af flere tekster, leveres teksterne som én samlet levering. Dette udgangspunkt kan udelukkende fraviges ved en udtrykkelig, forudgående aftale.


5. Betingelsernes gyldighed
5.1 Disse er Sælgers aktuelle handelsbetingelser, som Sælger til enhver tid kan ændre. For den enkelte bestilling gælder dog alene de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, bestillingen blev foretaget og accepteret af Sælger.